Informacja dotycząca NSP 2021

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Dolsk! Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej udział w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy!...

   18-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zamieszcza uproszczona ofertę realizacji zadania publicznego...

   18-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 W jaki sposób potwierdzić tożsamość rachmistrza

Z początkiem obecnego tygodnia pracę w ramach NSP 2021 rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Na razie - aż do odwołania - badanie będą przeprowadzać tylko w formie wywiadu telefonicznego. Zgodnie z informacją przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny są dwa sposoby, by zweryfikować tożsamość rachmistrza...

   18-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska...

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Planowane wyłączenia prądu na terenie gminy Dolsk

Jak informuje na swej witrynie internetowej ENEA Operator Sp. z o. o., w najbliższym czasie planowane są następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej gminy...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

W imieniu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Afrykański pomór świń (ASF)

W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka wystąpienia ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie – Pani Magdalena Karmelita–Bach, przypomina o konieczności zgłaszania zwiększonej ilości upadków...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Nowy profil rehabilitacji, skierowany do rolników...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że opracowała nowy profil rehabilitacji, który skierowany jest do rolników – ozdrowieńców, po przebytej chorobie COVID-19 i realizowany będzie w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS...

   17-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Gospodarka nieruchomościami: Przetargi

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 149/5 o pow. 0,2500 ha i nr 149/6 o pow. 0,2480 ha położonych w Lipówce.

   12-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Chrońmy pszczoły!

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy...

   11-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
 Informacja o terminie płatności II raty podatków

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przypomina, że dnia 17 maja 2021 roku upływa termin płatności II raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jednocześnie przypominamy, że opłata od posiadania psa za rok 2021 wynosi 36,00 zł...

   07-05-2021 r.  Czytaj więcej...   
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.